Hlavní stránka

Projekt SCIENCE FACE představuje 4. ročník vědomostní soutěže Elektrotechnická olympiáda na portálu http://go2fel.cz/soutez.
Projekt Elektrotechnické olympiády má nejen prověřit základní vědomosti studentů z oblasti matematiky, fyziky a technologií, se kterými se běžně setkávají v jejich životě, ale i jejich vztah k oboru, jejich samostatnost a kreativitu.

Tyto stránky jsou věnované aktivitám realizovaným na pracovištích katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze.
The project SCIENCE FACE introduces the 4th year of knowledge-based competition „Olympiad in Electrical Engineering“ — see the portal http://go2fel.cz/soutez.
The purpose of the project „Olympiad in Electrical Engineering“ is not only to test the students‘ fundamental knowledge in mathematics, physics and technology (that they meet in their everyday life), but also their relation to the given professional area, as well as their independence and creativity.

These pages are dedicated to activities performed at workplaces of the Department of Telecommunication Engineering (Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering).