Hlavní stránka

Projekt SCIENCE FACE představuje vědomostní soutěž pro středoškoláky na téma kybernetické bezpečnosti. Podrobné informace naleznete na www.kybersoutez.cz
.
Cílem projektu je zvyšování podvědomí české populace o rizicích a hrozbách kybernetického světa a přispět zábavnou formou k zapojení středoškolské komunity.
Project SCIENCE FACE competition on the theme of knowledge constitutes a cyber security.
For detailed information, see the project’s goal is to increase the subconscious of the Czech population on risks and threats the cyber world and contribute in an entertaining way to involve secondary school community.Tyto stránky jsou věnované aktivitám realizovaným na pracovištích katedry telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze.

These pages are dedicated to activities performed at workplaces of the Department of Telecommunication Engineering (Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering).